Lina Weetman

Befattning: Kommunjurist
Arbetsgivare: Falkenbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag skulle vilja pröva på att arbeta som chef i framtiden och hade hört mycket gott om morgondagens ledare. Min förhoppning var att programmet skulle ge mig en inblick i vad det innebär att vara chef samt en teoretisk grund att stå på inför ett eventuellt framtida ledarskap. Dessutom mycket positivt att deltagarna kommer från så olika verksamheter. Spännande att träffa andra med samma framtidsfunderingar men helt annan bakgrund.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Mitt huvudmål med att vara med i programmet är att utvecklas som person och få bättre kännedom om de egenskaper, både positiva och negativa, som skulle kunna påverka mig i rollen som ledare. Att vara ledare är ett viktigt uppdrag som skulle kräva mycket av mig som person och jag tror att man har nytta av att ha reflekterat kring hur man vill vara som ledare, både på egen hand och i grupp, i förväg.

Vad gör du om fem år?
Om fem år har jag ett roligt och utvecklande arbete.