Lisa Falkeby

Befattning: Kommunikationsstrateg
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens ledare? 
Jag ser ML som ett naturligt nästa steg i min yrkeskarriär och en fantastisk möjlighet till ny kunskap och nya kontakter. Jag har fått höra av andra att jag besitter egenskaper som skulle passa i en ledande roll, och vill med detta se om den riktningen känns rätt för mig.  

Vad har du för mål med att vara med i programmet? 
Mina mål är att få en större självkännedom, att hitta mina styrkor och utvecklingsområden och att, med hjälp av den kunskap och den reflektion jag kommer göra tillsammans med SSL-gruppen, landa i ett eget beslut om en färdriktning framåt.  

Vad gör du om fem år?
Om fem år arbetar jag fortfarande inom offentlig verksamhet, med kommunikation, ledarskap och utveckling. Kanske som projektledare, coachande strateg eller som chef.