Indre Grimpe

Befattning: Personalstrateg
Arbetsgivare: Närsjukvården, Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Min främsta drivkraft till att bli ledare är att jag gärna vill vara med och påverka och se människor utvecklas. Morgondagens Ledare är en utmärkt satsning på framtida ledare med en väl genomtänkt urvalsprocess och ett gediget program som ger goda förutsättningar att lära mig av andra samt kunna lära andra till att bli en bra ledare.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Framförallt personlig utvecklig, bredda mitt nätverk och få nya perspektiv.

Vad gör du om fem år?

Jag är en ledare i någon välfärdsverksamhet och kanske även påbörjat min forskningskarriär