Mikael Lundqvist

Befattning: Miljö och hälsoinspektör
Arbetsgivare: Miljö-och hälsoförvaltningen, Halmstads kommun

 

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Jag vill utvecklas i min yrkesroll och där är ledarskap är en viktig pusselbit. Och när inbjudan till utbildningen kom tyckte jag att upplägget verkade intressant och spännande. Något som jag skulle kunna ha god nytta av i min befintliga och eventuellt framtida yrkesroll.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Mitt mål med utbildningen är att bli medveten om mina drivkrafter/egenskaper så att jag bättre kan utnyttja dem. Få kunskapspåfyllning om offentlig förvaltning, arbetsrätt mm. Få ta del av andra kloka människors erfarenheter, tips och idéer. Skapa nya kontakter och ha roligt tillsammans. Och sist men inte minst känna mig mer förberedd att agera som Morgondagens ledare.

Vad gör du om fem år?

Om fem år hoppas jag kunna ha god nytta i min yrkesroll av de kunskaper och erfarenheter jag lyckats tillgodogöra mig under utbildningen.