Patrik Bång

Befattning: Sjuksköterska
Arbetsgivare: Psykiatrin, Region Halland

 

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Jag sökte till programmet för att få en större insikt kring min egen förmåga att leda, samt för att utveckla mina kunskaper inom de teoretiska områden som berör ledarskapet. Det är även en utvecklingsmöjlighet som förhoppningsvis skapar nya karriärvägar för mig i min roll som specialistsjuksköterska.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?

Jag hoppas få insikter om mig själv och mina individuella styrkor och brister i rollen som ledare, samt hur jag på bästa sätt drar nytta av mina styrkor och balanserar mina svagheter. Ett annat mål jag ser är att skapa kontakter med andra deltagare, då vi alla delar minste ett intresse – att leda.

Vad gör du om fem år?

Om fem år arbetar jag i en ledarroll inom vårdutveckling, med största sannolikhet inriktat mot psykiatri.