Oskar Brusewitz

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
För att bredda mina ledarkunskaper och ta steget vidare i någon form av ledartjänst.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Mina mål har varit att öka min kompetens inom ledarskap samt att lära mig än mer kring och om offentlig förvaltning.

Vad gör du om fem år?
Om fem år arbetar jag i någon form av ledarskapsbefattning.