Susanne Oksa

Befattning: Förstelärare
Arbetsgivare: Halmstad Kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Kursens mycket goda renommé, men även nyfikenhet på formatet med självstyrande lärandegrupper. Det känns inspirerande att få reflektera och resonera kring ledarskap med deltagare från helt andra verksamhetsområden än vad man personligen befinner sig i. Det tillför fler nyanser, andra perspektiv och nya insikter.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Att utveckla och bli mer bekväm i mitt ledarskap. Idealet är att kunna förena de mjuka värdena med de hårda ramarna som styr en offentlig verksamhet.

Vad gör du om fem år?
Utbildning är en av de enskilt viktigaste grundbultarna för ett demokratiskt och utvecklat samhälle. Skolans verksamhet är i ständig förändring och jag drivs av att få vara med och påverka utvecklingen. Förhoppningsvis befinner jag mig på en position med tillhörande mandat som möjliggör det.