”Att vara chef är ett uppdrag, att leda är en relation”

Jag har under flera år haft förmånen att få jobba i skolans värld som lärare. Ja, jag vill verkligen understryka ordet förmån. Där har jag fått träna och utveckla mina ledaregenskaper tillsammans med ärliga och raka medarbetare (elever). Eleverna har genom sin ärlighet och direkta feedback i mångt och mycket bidragit till den person och pedagogiska ledare jag är idag. De har fått mig att otaliga gånger reflektera över mitt ledarskap i klassrummet och därmed bidragit till att jag utvecklat mina ledaregenskaper. 

En viktig, ja, ovärderlig lärdom är betydelsen av en god relation till mina medarbetare. Relationen är A och O. Här ingår begrepp som respektfullt bemötande, nyfikenhet, lyhördhet, bekräftelse, tilltro till medarbetarnas egna förmåga samt att olikheter är en styrka. Andra viktiga lärdomar är tydlighet, men även att våga utmana utan att döma, närvaro i stunden och flexibilitet. Jag vet inte riktigt var någonstans jag läst eller hört “Att leda är att lyckas genom andra”, det stämmer in på mig. En reflektion jag antecknade under en av våra utbildningsdagar var “ Skapa förutsättningar så att dina medarbetare kan bli och vara sina bästa versioner av sig själva.” 

Jag är privilegierad och jobbar med verksamhetsutveckling, upp till mitt läraruppdrag. Vilket ytterligare har bidragit till min nyfikenhet, om att någon gång i framtiden få vara med och påverka och utveckla på ett bredare och större plan. Utbildningen Morgondagens ledare är för mig ett steg i ökad självinsikt och reflektion kring vem jag är och vill vara som ledare. Personlig utveckling genom ökad kunskap, nya erfarenheter och perspektiv på chefskap och ledarskap. En bredare grund att stå på. Detta för att jag ska kunna ta mitt nästa steg som ledare och chef, samt vara min bästa version av mig själv.


Morgondagens ledare, är det jag? Ja, varför inte! 

Lisa Vargstam,
Förstelärare, specialpedagog,
Varbergs kommun