Resan

En resa, det är lite så jag ser på livet. Morgondagens ledare [ML] är ett stopp på vägen under min resa, ett fantastiskt spännande stopp som inte bara ger mig verktyg i min framtida karriär utan också på ett personligt plan. Jag har under kursens gång funderat mycket över vad det är som har format mig till den person jag är idag. Min teori har landat i att det är de val vi gör, de personer, situationer och händelser vi ställs inför som formar oss som individer; eller i alla fall för mig.

Under en övning vi fick göra på ML skulle vi få välja vägmärke/skylt som beskriver oss, jag valde märket med ett kors i mitten ”Sjukhus”. Av den enkla anledningen att jag som ung kom i kontakt med vården som ledde till ett val där jag sökte in till sjuksköterskeutbildningen. Sedan 2011 har jag arbetat i vården, 2011 var jag 22 år och idag är jag 34. Mitt yrke och mina kollegor har till stor del format vem jag är som människa, jag har ställts inför situationer och händelser som jag inte visste hur jag skulle hantera från början men som jag lärt mig hantera. Det är pga mitt yrke som mitt intresse för ledarskap väcktes, ett bra ledarskap är viktigt för att få en verksamhet att fungera.

Ett bra ledarskap, vad är det egentligen? Det är också ett av de ämnen vi diskuterat under ML. För mig handlar det om att se individerna i en grupp, deras styrkor och svagheter. Att kunna göra gruppsammansättningar som skapar en så pass bra gruppdynamik att det är gynnsamt för verksamheten. Jag har en uppfattning om att du som ledare/chef inte är något utan dina medarbetare, det är dom som utvecklar och bidrar till att verksamheten fungerar. Så för mig kommer legitimiteten vara viktig, att jag får förtroende av mina medarbetare att leda dom i den verksamhet det kommer att gälla.

Att ge sig in i ett ledarskap handlar om att ta sig an en ny roll, att möta nya människor och ställas inför nya händelser och situationer. Det ska bli spännande att se hur människorna, händelserna och situationerna kommer fortsätta forma min person och hur mitt ledarskap kommer fungera i verkligheten. I början av ML kände jag mig lite rädd inför detta men med tiden har ett lugn infunnit sig, jag har av mina ML och SSL-kamrater fått självförtroende att jag kommer klara uppgiften i framtiden. Så tack för det!

Sommaren har kommit och det är helt fantastiskt! Vem vet, kanske bjuder sommaren på nya stopp under resan.

/Jennifer Bryfalk

Intensivvårdssjuksköterska Region Halland