Morgondagens Ledare, Jenny Milanovic

Nu har vi varit en del av utbildningen i 77 dagar. För varje träff upplever jag att jag får nya verktyg och erfarenheter att använda mig av, något som jag tror att övriga deltagare också känner igen sig i. Men jag känner också att även utanför träffarna, i det vardagliga livet och arbetslivet, så bär jag utbildningen och dess teman med mig. Tankar kring vem jag vill vara som ledare, vilka mina styrkor, respektive svagheter är och hur jag arbetar med dem gör sig ständigt påminda i mitt huvud och jag inser, som jag gjort många gånger under dessa 77 dagar att utbildningen Morgondagens Ledare är mer än en utbildning, det är en process och en upptäcktsresa av det egna jaget. Den här resan kan bitvis vara både tuff och omtumlande, särskilt om man i sin arbetsvardag upptäcker att den person man är på väg att utvecklas mot som ledare skiljer sig monumentalt från sin nuvarande chefs, eller till och med, organisationens vision.  Samtidigt tror jag att insikter är viktigt för utvecklingen av ledarskapet och något som i förlängningen kan leda till nya insikter och nya verktyg att använda sig av i sin vardag.

SSL-grupperna och tiden som är avsatt för detta är, enligt mig, guld värd och kanske det viktigaste vi gör inom ramen för utbildningen. Tillsammans med mina fantastiskt kompetenta och insiktsfulla gruppkollegor och vår kloka SSL-coach upptäcker vi tillsammans ledarskapets utmaningar och svårigheter, vi diskuterar oss också fram till nya tankesätt och utbyter samtidigt tips och erfarenheter med varandra. Det känns verkligen som en gåva i sig att få vara med på mina SSL-kollegors resa mot sitt framtida ledarskap.

Den väl avvägda kombinationen mellan intressanta föreläsningar, interaktiva övningar och värdefulla diskussioner med SSL-gruppen gör att jag verkligen känner att Morgondagens Ledare är både givande och utmanande för mig och ett oerhört värdefullt inslag i mitt liv.