Vidare mot morgondagen

När jag skriver detta har jag precis kommit hem efter heldag i ledarskapets anda. Vi har haft vår första dag tillsammans efter startinternatet, och det kändes bra att träffa alla igen. Redan vid morgonkaffet sprudlade det av samtal kring intryck och erfarenheter från uppstarten.

Under dagen gavs vi en god grund kring utvecklande ledarskap. Teori varvades med givande gruppövningar kring önskvärda beteenden och värderingar.

Förutom dagens aktiviteter jobbar vi enskilt vidare med uppgifter inom programmet. Under den senaste veckan har vi stämt av med våra chefer och jobbat vidare kring lärmål och hemuppgifter. Några av oss har börjat förbereda den chefskuggning som väntar framåt november, spännande möjlighet!

Inom gruppen råder en känsla av engagemang och delaktighet. Vi bjuder på våra erfarenheter och stöttar varandra i vår gemensamma utveckling.

Jag är tacksam för att få delta i vår resa och längtar redan till nästa träff.