Anna-Lena Johansson

Befattning: Specialistsjuksköterska inom Onkologi
Arbetsgivare: Palliativa Konsultteamet Halmstad, Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Sökte till Morgondagens Ledare för att skapa bra förutsättningar att utvecklas vidare till en framtida chef/ledare.  Jag har arbetat på sjukhuset i Halmstad sedan -94 och varit på olika kliniker och önskar nu ytterligare fördjupning i mina kunskaper inom organisation och ledarskap.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Mina mål med programmet är att få mer verktyg för att bli bättre i mitt ledarskap och skapa kontakter inför framtida nätverk.  Få fördjupade kunskaper/inblick inom ledarskap både inom privata och offentliga verksamheter samt en förståelse för hur olika organisationer är uppbyggda och i vilka led beslutsfattningar går.

Vad gör du om fem år?

Är en levnadsglad och positiv person som arbetar med utveckling och förbättringsarbete, förhoppningsvis i en ledarfunktion med personalansvar.

Lämna ett svar