Att bli en chef och ledare är precis som att bli förälder

Att bli en chef och ledare är precis som att bli förälder, du själv står inte längre i centrum. Ditt uppdrag har istället blivit att skapa förutsättningar och ge de verktyg som behövs för att någon annan ska lyckas nå sina mål och visioner. Denna liknelse gav en av våra föreläsare under vårt startinternat. Som relativt nybliven småbarnsförälder tycker jag att detta väldigt väl speglar vår startade resa mot att kunna ta sig an en framtida ledarroll. En förutsättning för att lyckas med detta är skapa en god självkännedom.

Efter dagens utbildningstillfälle sitter jag nu med en härlig känsla av tacksamhet av all vägledning, pepp, inspiration och att få möjligheten att lyssna in vad mina gruppmedlemmar i vår SSL grupp har att dela med sig av. Vid startinternatet satte vi upp gemensamma spelregler för gruppen, vi var alla överens om att ju mer du ger av dig själv desto mer kommer vi få ut av dessa tillfällen. Jag kunde aldrig tro att detta utbildningssätt skulle ge mig så mycket och då är vi ännu inte klara! Vi kommer att fortsätta att växa och utvecklas med hjälp och stöttning av varandra.