Att faktiskt se det jag tittar på

Häromdagen var jag ute på den vanliga promenaden. Samma jag och samma väg som så många gånger innan. Grönskan som fanns kvar i buskar och träd var slående, trots att det är höstmånad. Mitt öga föll mot det röda, som fanns i en buske. Det var första gången jag såg dessa, trots ofantligt många passeringar för mig. Resten av min promenad fångade mitt öga upp allt det röda i naturen. Trots en väg som jag känner väl, blir detta tillfället en ny upplevelse, bara på grund av att jag inledningsvis sänkte blicken och verkligen såg det jag tittade på.

Just så här kan jag likna min resa i Morgondagens ledare. Jag är densamma, jag är jag, men i mötet med de andra deltagarna och föreläsarna fångas min blick på något nytt, inom mig och i ledarskapet.

Genom Morgondagens ledare skapas en ödmjukhet och förståelse för begreppen chef och ledare hos mig. Ett mantra jag har skapat för mig själv är ” se hela människan”. Det är nog kärnan i ledarskapet – att se människorna, mig själv och de andra.

SSL, vilket fenomen! Här sitter jag under eftermiddagar tillsammans med fyra andra deltagare och en handledare och analyserar och blickar inåt. Här sitter vi, alla med olika befattningar i olika organisationer, och delar tankar med varandra. Vi stöttar och bekräftar, utmanar och utvecklar. Det är här erfarenheter möts och berikas. Det är kanske just här som essensen kring att vara ledare/chef växer sig starkare? Det är i dessa möten vi får möjlighet att hitta styrkor hos varje individ och att hjälpa varandra att växa och utvecklas.

I programmets anda blandas teori med praktik eller som jag tänker kan likställas med att se utifrån och att blicka inåt. Jag väljer också att se det som en resa, min resa, att utvecklas och få nya inputs att ta med mig i livets, framför allt yrkeslivets, snirkliga väg. För hur jag än vänder och vrider finns det en ingrediens i de båda som är densamma – jag. På så sätt är jag kittet i de olika världar jag befinner mig i, privat och yrkesmässigt.

Att vidga blicken, se ”det röda” för första gången får symbolisera resan och inblicken som Morgondagens ledare vidgar – att se sig själv, andra människor, mitt yrke, min ledarroll och min yrkesframtid i nya eller åtminstone vidgade perspektiv.