Hållbart ledarskap

Nu har vi haft dag 4 i ML där fokus var att leda sig själv och på ett hållbart sätt.

HR chefen i Varbergs kommun Annelie Svensson tillsammans med Ewa guidade oss genom SCARF och andra neuropsykologiska teorier/metoder som är användbara för att se vad är det som triggar oss, andra och varför vi ibland blir helt irrationella – vi är helt normala 😊 Känns ändå skönt att höra!

Något som vill bollade i min SSL-grupp var mycket kring att man bär en kultur som ledare och chef och genom hur man prioriterar eller belyser olika delar som ledare påverkan hur kulturen skapas och hur medarbetarna ser på olika typer av prioriteringar och uppgifter.

Jag har frågat runt lite bland de fantastiska chefer som jag stöttar på Hallands sjukhus om hur de ser på ett hållbart ledarskap och hålla över tid – alla har arbetat som chefer i mer än 5 år.

Detta är deras svar:
Chef 1:

 • Våga ta för dig!
 • Älska ditt arbete och dina medarbetare/kollegor
 • Mät verksamhetens framgångar
 • Gör dagens jobb i dag – skjut upp något på framtiden 😉
 • Välj dina kollegor/rådgivare med omsorg och vårda dem väl
 • Sov EN natt på svåra beslut
 • Ge dig tid åt dina medarbetare – de förtjänar detta!
 • Det är OK att göra fel – bjud på dem
 • Släpp prestigen, förvänta dig inget beröm
 • Lev som du lär!
 • Du är dina egna begränsningar

På så sätt så skapar du en arbetsmiljö för dig själv som du kommer orka verka i även när det är tufft. Du kommer känna dig motiverad i de utmaningar som du fångar. Din familj kommer att förstå att de alltid är nr 1 men att du valt en viktig roll som ofta kräver uppmärksamhet och de kommer acceptera och du kommer orka leda utan att brottas med dåligt samvete att inte räcka till.

Chef 2:
När jag hör temat hållbart ledarskap så tänker jag på att man ska jobba på ett sätt som gör att man håller i längden. Att man fortfarande ser och får glädje i sitt arbete som gör att man vill fortsätta.

För mig har en grundförutsättning varit att jag gillar att jobba. I mitt fall att min man har vetat om det och stötta mig i min karriär, så jag har fått mycket utrymme för mitt arbete i vårt förhållande. Har även haft föräldrar som har stötta med att hjälpa till med barnen och hämtat och lämnat och varit hemma med dem. Exempelvis har jag nog aldrig vabbat. Sen säger jag inte om detta är rätt eller fel. Bara att det är så jag har haft det och att det har gjort mitt ledarskap mer hållbart.

För att hålla motivationen uppe och även för att kunna utvecklas i mitt ledarskap så är det väldigt viktigt att omge sig med andra chefer. Att utbyta erfarenheter, få ha dialog och ta hjälp av varandra i olika situationer som man ställs inför. För mig har jag under min tid som chef hela tiden haft en nära person som jag har kunnat vara väldigt nära med. Det har varit personer med mer chefserfarenhet än mig och de har varit äldre än mig. Jag tycker att det har gett mig väldigt mycket, fram för allt i början när jag var ny som chef.

Gällande att få till hållbarhet i mina arbetsdagar, i kalendern, så brukar jag säga:

 ”Tänka på sig själv för ingen annan gör det”

Låter kanske lite konstigt men så  upplever jag nog att det är. Att tidigt planera sin ledighet, återkommande möten, lägga in admin tid etc i god tid ger mig en känsla av mindre stress. Sen kanske det inte blir som jag planerat, men känslan av att ha en plan är bra för mig.

Viktigt för hållbarheten i mitt ledarskap är att få möjligheten att utvecklas. Både genom utbildning och genom andra uppdrag.

Till sist så skriver du arbetsmiljö, inte ofta jag tänker alls på min egen arbetsmiljö. Det jag i så fall tänker att du kan ta med dig är tid och utrymme för att reflektera. Det är oftast genom det (antingen med mig själv eller med andra) som jag har lärt mig mest som chef. Att lära mig genom mina eller andras erfarenheter. Analysera och ta till mig något som jag kan ha med mig framåt som chef.

Chef 3:

 • Ha tillit till dina medarbetare då får du också tillit
 • Trovärdighet är A och O, jag har inte svar på alla frågor, våga säga att du inte vet men återkommer när det finns information.
 • Våga ”hoppa”, med det menar jag att man måste ibland våga ta beslut och genomföra förändringar/förbättringar, blir det inte förväntat resultat gör om och gör rätt 😊
 • Prestigelöshet
 • Har haft förmånen genom åren att ha fantastiska chefer som har uppmuntrat och lyssnat på mig i situationer där motivationen sviktat. Har genom åren varit med om många förändringar / förbättringar som ibland varit motiga. Viktigt att ha målet klart för sig och förstå ”varför” och förmedla detta till sina medarbetare.
 • Ha TÅLAMOD eftersom vi har många medarbetare som befinner sig på olika nivåer. Det kan det ibland vara tålamodsprövande att vara chef. Men min erfarenhet är att detta är ”livet”,  vi är olika,  befinner oss i olika livssituationer och har olika förmågor. Jag menar att jag har varit privilegierad och tagit vara på att ha en enorm mångfald bredvid mig och försökt att ta tillvara allas förmågor på olika nivåer.
 • Skapa en positiv kultur! Se medarbetarna ge feedback ! Då för jag också feedback som i sig skapar motivation och trygghet! Döm inte utan se misstag som lärande! Upplever att kulturen är det viktigaste för mig som chef för att få ett hållbart chef och ledarskap. En positiv kultur skapar alla förutsättningar för att må bra även som chef!

Att få stötta chefer på olika nivåer är otroligt lärorikt och ju mer förståelse jag får från ML desto mer imponerad blir jag av de chefer jag stöttar!

Hoppas fler får lite inspiration och tips av erfarna chefer när det gäller att leda sig själv och andra på ett hållbart sätt, och att vi ses på resan mot utveckling och nya roller i framtiden.

Vänliga Hälsningar
Ebba Gustafsson, HR Partner Hallands Sjukhus Region Halland