Karolina Larsson

Befattning: Leg. logoped 60% Utvecklare 40%. Fr.o.m. 140201 tillträder jag som chef för modersmålsorganisationen i BUF
Arbetsgivare: Barn- och ungdomsförvaltningen, Halmstads kommun


Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Jag sökte Morgondagens Ledare eftersom jag är mycket intresserad av verksamhetsutveckling, organisation och ledarskap. Under de senaste åren har jag varit projektledare för en rad projekt, och jag har en önskan att utveckla mitt ledarskap i den rollen. Jag har tidigare gått UGL samt utbildningar inom LEAN ledarskap och verksamhetsstrategi. Min förhoppning är att Morgondagens Ledare ska ge mig ytterligare beredskap att hantera frågor kring verksamhetsutveckling, organisation samt ledarskap inom offentlig förvaltning. Jag vill också lära mig mer om kommunala strukturer och styrning.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Mitt mål med programmet är att lära mig så mycket som möjligt, och tack vare att jag under programmet kommer att tillträda som chef för modersmålsorganisationen i BUF vill jag även kunna pröva de olika verktyg, tankar och modeller jag får med mig under utbildningens gång. Målet på lång sikt är självklart att bli en god ledare.

Vad gör du om fem år?

Om fem år tror jag att jag arbetar med kvalitets- och utvecklingsfrågor på strategiska nivå inom offentlig förvaltning. Jag kommer kanske ha personalansvar också, men jag är mera säker på att mitt arbete kommer att handla om verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.

Lämna ett svar