Ledarskap med varmt hjärta, kallt huvud och rena händer

Av Thomas Wollentz

Hösten 2019 rivstartade vi Morgondagens Ledare och det kändes direkt att man hamnat i ett trevligt och lättsamt sällskap. Totalt är vi 12 deltagare i gruppen från olika delar av Halland. Morgondagens Ledare innebär bl.a. en möjlighet att få ta del av intressanta föreläsares syn på olika delar av chefs- och ledarskap. De träffar vi genomfört hittills såhär mer än halvvägs har varit givande, inte minst de diskussioner vi har när vi ses. Jag ser deltagandet som en möjlighet få reflektera över rollen som ledare och chef men även att få utveckla mig själv på olika sätt.

Jag arbetar som digital strateg och utvecklingsledare inom Halmstads kommuns förvaltning för äldreomsorg och hemsjukvård. Varje dag innebär någon form av samverkan, möten med människor, diskussioner och ledarskap i olika former. Något man tydligt blivit påmind om 2020 är att organisation och ledarskap snabbt kan sättas på prov. Hela världen kämpar i dag mot covid-19 och delar på sätt och vis samma känslor och utmaningar. På jobbet innebär dagens situation att arbetsvardagen helt har förändrats, förvaltningen är i så kallat stabsläge, planerat arbete får stå åt sidan och många människor behöver ägna sig åt nya arbetsuppgifter. Vikten av ett bra ledarskap, tydlighet, kommunikation och agerande är uppenbar.

Min upplevelse är att det är i tider som dessa som folk steppar upp, samarbetar och fokuserar mot det gemensamma målet, alla utifrån sina förutsättningar och uppdrag. Tillsammans gör vi skillnad – med väl intvålade händer!