Min väg

Av Lisa Haraldsson

Efter att i många år ansvarat för ledarskap mot barngrupper och elever har jag nu under en längre tid funderat över att ta mitt ledarskap vidare mot vuxna. Jag tycker om att möta nya människor som berikar mig med sina erfarenheter och upplevelser. Jag finner stor glädje i att se andra människor utvecklas och lyckas.

Min väg mot en chefs eller ledarskapstjänst började med ansökan till utbildningen Morgondagens Ledare. Antagningsprocessen var intressant och lärorik. Att sen bli antagen och få möjligheten att delta har gjort att jag ödmjukt tackar och bugar för förtroendet.

Vi ses varje månad och jag ser fram mot varje utbildningstillfälle. Här får vi möta väl förberedda föreläsare som skapar nya tankar och funderingar. I vår SSL-grupp förs intressanta diskussioner. Vi ger och tar av varandra, ödmjukheten och empatin är enorm och vid varje tillfälle tar jag ett stort steg fram då jag får med mig ny styrka och nya insikter. Skuggningen har gett mig värdefulla tankar och mod att våga söka chefstjänster.

Jag känner att detta året bidragit till att min väg breddats och jag går nu vidare mot nya utmaningar med en starkare självbild som byggts upp i samarbete med och med stöd från alla deltagare i ML. 

Vart min väg tar mig blir spännande att se!