”Mycket viktigt projekt – det är svårt att hitta ledare med rätt kompetens”

 

Vi har träffat Mari-Louise Wernersson (c), kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg för att få hennes syn på programmet.

Hur ser du som politiker på projektet Morgondagens Ledare?
– Jag tycker att det är ett jätteviktigt projekt! Vi har ledarproblem både inom kommunen och inom näringslivet. Det är svårt att hitta ledare med rätt kompetens, de som söker saknar ofta en ledarutbildning.

Finns det fler projekt som kan gynnas av ett liknande samarbete kommunerna emellan?
– I personalrekrytering tror jag vi kan samarbeta mer. Det är svårt att få in vissa bristyrken i kommunen och även i näringslivet. Nu blir det ofta att kommunerna ”stjäl” medarbetare med bristyrken från varandra. Självklart är det bra med en viss rörlighet, men ett par år på varje ställe är för lite. Vi behöver tillsammans gå ut med vilka utbildningar vi söker.

Vad tror du om den offentliga sektorn på en två års period? Vad har hänt/inte hänt?
– Jag tror det blir mycket förändringar, då det är höga pensionsavgångar som väntar. De som går i pension innehar mycket kunskap. Vi måste bli bättre på att bredda så att kompetensen fördelas. Nu är vi sårbara när någon går i pension då den personen sitter på väldigt mycket kompetens. Vi behöver växla in våra nya medarbetare på ett bra sätt.

Jag hoppas också på att det blir mer samarbeten i framtiden, framförallt inom personalrekrytering.