Tacksam

Vissa ord kan lätt uppfattas som plattityder om dom brukas fel och inte kommer från en sann plats i dig. 

Tacksamhet är det ord som kommer till mig. Det är verkligen det jag känner inför möjligheten att få gå programmet Morgondagens Ledare. Jag påbörjade ML hösten 2021 men den utbildningen lades av olika skäl ner och programmet skulle omarbetas. Jag var garanterad en plats på någon av kursstarterna våren 2023 men var tveksam om jag skulle delta. Men redan på uppstartsdagen, som erbjöds innan kursstart, kände jag en sådan lust och inspiration att hoppa på Morgondagens Ledare igen. Det som fick mig att tänka om var engagemanget, viljan och seriositeten från er alla som var involverade av utformningen av det nya programmet. Ni har verkligen lyckats. Tack tusen!

Möjligheten att få insupa all denna kunskap av inspirerande föreläsare och att få tid att reflektera är guld värt. Mötet med alla er kursdeltagare som har en nyfikenhet och en strävan framåt i era liv är en sådan inspiration. Att få ta del av nuvarande chefers vardag och erfarenheter är både utvecklande och tänkvärt. 

För att inte tala om dom SSL-tillfällen som vi har fått och har möjligheten att genomföra i ett rum så fyllt av förtroende och välvilja om varandra tillsammans med vår fina handledare. Detta sammantaget får mig att känna tacksamhet från hjärtat. 

Jag har varit öppen från start, både inför mig själv, min chef och ML-gruppen att jag inte är säker på att det är chefskapet som ligger mig varmast om hjärtat. Jag tror på att vi utvecklas och lär oss under hela vår livstid. Om vi vill! Ett av mina största intressen i livet är personlig utveckling för att närma mig det som är min sanning. Morgondagens Ledare har varit och är en del av den vägen. Det kändes därför så fint, att vid senaste SSL-tillfället,  kunna lyfta bort en känsla av skuld över att troligen inte vilja bli chef när jag nu fått möjligheten att gå denna utbildning. För mig blir det allt tydligare att det som är det viktigaste för mig är att få inspirera, motivera och växa i mötet med andra människor. Jag vill tro att jag gör det bäst genom att utbilda, föreläsa och ha workshops. Så nu ska jag börja arbeta med Hur jag ska komma dit. Så spännande!

Men som någon klok person sagt: man ska aldrig säga aldrig! Därför stänger jag inga dörrar för ett eventuellt framtida ledarskap. Den som lever få se. 

Tack alla!

Anna Lindén