”Alla ombord, nästa stopp: Chefsskapet”

Morgondagens ledare tycker jag bäst kan beskrivas som att ge sig ut på en resa. Man träffar massor av nya människor, tar del av varandras historier och vi har alla löst biljett till samma resmål (”att bli chef och ledare”). 

Vid vårt tredje stopp på resan landade vi tillsammans med våra reseledare Ewa och Sandra på platsen ”Chefsrollen; verksamhetsekonomi och personalansvar samt arbetsgivarrollen”, som visade sig vara precis så spännande och komplext som jag föreställt mig. 

Några av oss var väl förberedda och hade med sig ”kartor” som kallades verksamhetsplan, dessa ”kartor” används för att navigera sig fram till organisationens mål och hjälper till att identifiera ”faror” (utvecklingsområden) på vägen. Van resenär som jag är plockade jag fram reseparlören och gjorde lite anteckningar i marginalen över tankar som dyker upp: ” hur förankrar man den till sina medresenärer (medarbetarna)?”, ”hur kan man som chef förtydliga för medresenärerna att vi styrs av en politisk organisation och hur förklarar jag för politiken hur vår verksamhet fungerar?”. 

I parlören hittar jag begreppen över platsen vi befinner oss på, jag gör en markering med pennan vid orden ”Ekonomiansvarig” och ”Arbetsgivarrollen” när någon ur gruppen undrar över hur man ska klara av att kunna besöka denna plats utan reseledare och vår grupp? Pennan glöder och parlören ser ut att nu vara full av graffiti…Jag skriver ner frågor som ”Vad är mina utvecklingsområden och styrkor som chef?”, ”Kommer jag att kunna reda ut ekonomin, hålla en budget i balans och vad är balans?”, ”Kommer jag att bli helt själv i min nya roll som chef och ledare?” . 

Som tur är fångar reseledaren Ewa upp frågan ur sorlet från gruppen och berättar att man inte är helt själv i sin kommande roll, det finns tillgång till hjälp och stöd från: stabsfunktion, kvalitetsutvecklare, verksamhetsutvecklare, HR, ekonomer, fastighetsregistret, jurister, upphandlare m.fl.

Resegruppen börjar plocka ihop sina saker och reseledarna ropar ut att alla ska ta plats för att fortsätta resan vidare mot nästa resmål: ”Hållbarhet i mitt yrkesliv”. Med en kaffekopp i ena handen och parlören vilandes mot bordet gör jag en sista anteckning :  ” Ta vara på varandras kompetenser, tro på dig själv och framförallt du är inte ensam på resan”.

// Charlotta Jonson