Att skugga en chef

Nu känns det verkligen som att vara mitt inne i en dynamisk utvecklingsresa och det blir mer och klart vilken förmån det är att få gå chefsprogrammet.

För tillfället är det fullt upp med skuggningen vilket är mycket givande. Har fått två bra chefer att skugga, en chef som gick Morgonsdagensledare för några år sedan och en förvaltningschef inom region Halland.

Med förvaltningschefen får jag följa med på mycket möten med hans avdelningschefer och områdeschefer. Det som är intressant är att följa hur han leder och följa upp verksamheterna. Efter varje möte ger han mig två minuter att berätta vad jag har sett och uppfattat i hans sätt att leda mötet. Eftersom jag får vara öppenhjärtad så säger jag vad jag ser och uppfattar och sen frågar han sina medarbetare ” Hur reflekterar ni på vad Kristina har sagt”. Det blir alltid en intressant diskussion i gruppen, högt och lågt. Det jag har lärt mig av förvaltningschefen sätt att avsluta mötena på är hur viktigt det är som chef/ledare att vara prestigelös, modig och bjuda in medarbetare att tycka till eller ha högt i taket.

Ha en skön vår!